WELKOM

 

Wie zijn wij ?
Gewone mensen, net als u! Maar we geloven in Jezus Christus, de Zoon van God die mens is geworden en is opgestaan uit de dood! Hem willen wij als de Heer van ons leven volgen.

Hoe ?
Dat ontdekken we in de Bijbel, het woord van God!  En daarom komen we onder andere iedere zondag bij elkaar.

Waarom Evangelische Gemeente 'de Stadskerk' IJmuiden?
Sinds 1 februari 2007 heet  onze kerkgemeenschap:

Evangelische Gemeente 'de Stadskerk' IJmuiden

Wij hebben hier voor gekozen om de drempel te zo laag mogelijk te houden.

Wat zijn de kenmerken van deze kerk?
Kenmerkend in onze gemeente is de sfeer waarin onze blijde boodschap wordt uitgedragen. We zingen blijde en opgewekte liederen met begeleiding van een aantal zangers en verschillende muziekinstrumenten. Ook is er tijd voor gebed mét en voor elkaar.

Top